• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Vanja Blažeković

Vanja Blažeković

dr.med.dent. Vanja Blažeković

Diplomirao je 2008. godine na Studiju dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. 

2009. godine zapošljava se u Poliklinici Rident. 

Posebno je educiran na područjima parodontologije i oralne kirurgije te sudjeluje u programima kontinuirane edukacije tijekom godina. 

Osobitu pažnju posvećuje prevenciji, ali i liječenju parodontitisa (upale parodonta), pošto je danas poznato da je baš to najčešći uzrok gubitka zuba. 

U svom radu koristi metode i tehnike koje se baziraju na najnovijim istraživanjima, a najvažniji mu je cilj postići da, ukoliko je liječenje potrebno, zahvati prođu što ugodnije i bezbolnije za pacijenta. 

Nedavno mu je objavljen članak u magazinu Smile, prvom regionalnom informativnom časopisu za pacijente, sa temom Potporna terapija parodontitisa. 

Član je Hrvatske komore dentalne medicine. 

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter