• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Jagoda Berber Tobarac

Jagoda Berber Tobarac

dr. med. dent. Jagoda Berber Tobarac

Diplomirala je dentalnu medicinu pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. U više navrata boravi u Italiji radi usavršavanja jezika.

Od 1999. godine zaposlena je u privatnoj ordinaciji Miljanić. U Poliklinici Rident radi od početka i jedan je od suosnivača i suvlasnika poliklinike.

Ističe se svojim dugogodišnjim iskustvom na području kompleksnih implantoprotetskih radova, a poseban interes pokazuje i kontinuirano se usavršava na području dentalne estetike, sudjelujući na priznatim europskim kongresima poput Competence in Estetics u Beču.

Svoje iskustvo i stručnost entuzijastično prenosi mladim doktorima i stažistima. Među pacijentima je omiljena.

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom. Član je HKDM.

Prijavite se na newsletter