• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Goran Popović

Goran Popović

dr.med.dent. Goran Popović

Studij dentalne medicine upisuje 2005. godine u Rijeci, te 2010. godine stječe akademski naziv doktor dentalne medicine. 

U Poliklinici Rident zapošljava se početkom 2012. godine u kojoj se usredotočuje na dentalnu protetiku, implantoprotetiku i estetsku dentalnu medicinu. 

Nastavlja se educirati u zemlji i inozemstvu u svim područjima dentalne medicine s naglaskom na protetiku, endodociju, i estetsku dentalnu medicinu. 

Završio tečaj za protetsku rehabilitaciju pacijenata „Full Immersion in Prosthodontics“ – Firenca, Italija, održan od strane dr. Andrea Ricci

Član Hrvatske komore dentalne medicine.

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter